FAGARTIKLER

ÅRSOPPGJØRET 2015 – hva du må huske på ved nyttårsskiftet
Tiden for utarbeidelse av årsregnskap og selvangivelser nærmer seg. Her finner du noen tips til hva dere må gjøre.

Slik blir aksjonærbeskatning for 2016
Fra og med 2016 innføres det en ny beregningsmåte for skattlegging av aksjeutbytter og gevinster/tap. Skattesatsen settes ned fra 27 til 25%, mens selve beregningsgrunnlaget oppjusteres med en faktor på 1,15.

Fra 7. oktober 2015 er det utbytteskatt på lån til personlig aksjonær
Endringen medfører at aksjonærer ikke bør ta opp lån fra eget selskap.

Bilgodtgjørelse over kr 3,80 pr km blir skattepliktig fra 2016
2016 blir det første året hvor noe av statens sats for bilgodtgjørelse blir skattepliktig.

Nye regler om fordelsbeskatning av yrkesbiler fra 1. januar 2016
Dagens regler om beskatning av yrkesbiler er i stor grad skjønnsmessige og har i praksis vært vanskelige å etterleve for skattytere. De nye reglene innebærer forenklinger på flere områder og skaper i større grad forutsigbarhet enn dagens regler.

Angivelse av ytelsens art i salgsdokumenter
Bokføringsforskriften bestemmer at salgsdokumenter skal angi ytelsens art, altså hva som er levert. Hvilke krav stilles egentlig til denne informasjonen?

ANNEN INFORMASJON

SATSER OG REGULATIVER
NORGES BANKS STYRINGSRENTE
SKATTEKALENDER FOR NÆRINGSDRIVENDE
KONSUMPRISINDEKS FRA SSB
VALUTAKURSER
BEREGNINGSKALKULATORER
REGNSKAP NORGE
VARSLINGSLISTEN