Årsoppgjøret 2016 – hva du må huske på
Tiden for utarbeidelse av årsregnskap og selvangivelser nærmer seg på nytt. Her finner du noen råd om hva du som kunde bør huske på.

Budsjettavtalen for 2017 – skatter og avgifter
Budsjettavtalen som flertallet på Stortinget fremforhandlet handler i stor grad om skatter og avgifter knyttet til bilbruk. Avtalen inneholder også andre viktige endringer.

Verdt å merke seg om bilgodtgjørelse
Bilbeskatningen endres stadig vekk. I likhet med hva som gjaldt for 2016, gjøres det viktige endringer i skatteplikten for 2017.

Nå må vi lære oss nye begreper innen skatt og avgift
Fra nyttår gjelder ny lov innen skatte- og avgiftsforvaltning, og med den kommer en rekke nye begreper. Gamle kjenninger som «selvangivelse» og «utskrift av ligning» forsvinner.

Skatteetaten innfører tvangsmulkt ved for sen levering
Fra 1. januar 2017 kan Skatteetaten ilegge tvangsmulkt dersom pliktige opplysninger ikke leveres i tide. De økonomiske konsekvensene vil for de fleste oppleves som harde.

Forslag til forenklinger i aksjeloven
Her finner du en oppsummering av de mest sentrale endringsforslagene.