Kundebrev januar 2018

HELE LANDET OMFATTES AV DIGITAL SYKMELDING FRA 15. JANUAR Endringen innebærer at alle arbeidsgivere fra 15. januar må være beredt til å motta sykmeldinger og sykepengesøknader i Altinn. Inntektsopplysningsskjemaet blir ikke digitalisert før i 2019, og må derfor inntil...