STILLING LEDIG – DAGLIG LEDER

Vi søker etter daglig leder ved vårt kontor i Rendalen. Rendalen Regnskap SA er et selvstendig, autorisert regnskapskontor stiftet i 1979. Vi er medlem av bransjeforeningen Regnskap Norge. Vi er til sammen 7 ansatte, hvorav 4 er autoriserte regnskapsførere, lokalisert...

STILLING LEDIG – AUTORISERT REGNSKAPSFØRER

Vi søker autorisert regnskapsfører ved vårt kontor i Rendalen. Rendalen Regnskap SA er et selvstendig, autorisert regnskapskontor stiftet i 1979. Vi er medlem av bransjeforeningen Regnskap Norge. Vi er til sammen 7 ansatte, hvorav 4 er autoriserte regnskapsførere,...

Kundebrev januar 2018

HELE LANDET OMFATTES AV DIGITAL SYKMELDING FRA 15. JANUAR Endringen innebærer at alle arbeidsgivere fra 15. januar må være beredt til å motta sykmeldinger og sykepengesøknader i Altinn. Inntektsopplysningsskjemaet blir ikke digitalisert før i 2019, og må derfor inntil...

Årsoppgjøret 2016 – Nyheter 2017

Årsoppgjøret 2016 – hva du må huske på Tiden for utarbeidelse av årsregnskap og selvangivelser nærmer seg på nytt. Her finner du noen råd om hva du som kunde bør huske på. Budsjettavtalen for 2017 – skatter og avgifter Budsjettavtalen som flertallet på Stortinget...

Årsoppgjør 2015 – Nyheter 2016

FAGARTIKLER ÅRSOPPGJØRET 2015 – hva du må huske på ved nyttårsskiftet Tiden for utarbeidelse av årsregnskap og selvangivelser nærmer seg. Her finner du noen tips til hva dere må gjøre. Slik blir aksjonærbeskatning for 2016 Fra og med 2016 innføres det en ny...

Kundebrev oktober 2015

FAGINFORMASJON Statsbudsjettet 2016 Skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskap foreslås redusert fra 27 prosent til 25 prosent. Reduksjonen finansieres blant annet gjennom økt skatt på utbytte og personinntekt. Det blir også økt MVA, mens...