Kundebrev januar 2018

HELE LANDET OMFATTES AV DIGITAL SYKMELDING FRA 15. JANUAR
Endringen innebærer at alle arbeidsgivere fra 15. januar må være beredt til å motta sykmeldinger og sykepengesøknader i Altinn. Inntektsopplysningsskjemaet blir ikke digitalisert før i 2019, og må derfor inntil videre leveres på papir som i dag. les mer…

Kundebrev oktober 2015

FAGINFORMASJON

Statsbudsjettet 2016
Skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskap foreslås redusert fra 27 prosent til 25 prosent. Reduksjonen finansieres blant annet gjennom økt skatt på utbytte og personinntekt. Det blir også økt MVA, mens formuesskatten går ned.

les mer…

Ny daglig leder

Kristin Ellevold er ansatt som ny daglig leder i Rendalen Regnskap. Hun tiltrer i stillingen 1. desember 2015. Nåværende daglig leder Eva Kolstad vil fortsette som autorisert regnskapsfører. Vi ønsker Kristin velkommen!

Ny nettside

Velkommen til den nye nettsiden vår. Her vil du finne informasjon, nyheter, linker og kontaktinformasjon knyttet til vår virksomhet og våre fagområder. Nettsiden er utviklet av DMT Alvdal AS. Vi takker for et godt samarbeid og ser frem til fortsettelsen.