Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innen regnskap og økonomisk rådgivning. Vi er opptatt av faglig høy kompetanse og alle våre ansatte er autoriserte regnskapsførere. Våre kunder er i hovedsak små og mellomstore virksomheter innen både landbruk, annen næring og lag/foreninger.

> Regnskap/årsoppgjør/ligningsdokumenter – landbruk, annen næring og lag/foreninger.
> Lønnsadministrasjon
> Fakturering
> Remittering/OCR
> Selskapsstiftelse
> Budsjettering
> Økonomisk rådgivning/skatterådgivning
> Eierskifte
> Driftsplanlegging
> Driftsregnskap/effektivitetskontroll (EK)
> VPN-løsninger (kunden kan logge seg på og selv fakturere, føre bilag o.l. rett i regnskapet)